torsdag 21. januar 2010

Læringsoppdrag 18.- 22.januar 2010

Brudens hovedsmykke
Finn kompetansemålene i læreplanen for fagene Produksjon og Produktutvikling du ønsker å bruke
Individuelt læringsmål: Hva ønsker du å lære?


Velg selv hva du vil lage og hvordan det skal lages. 
Velg din brud. Hvem er hun? Hva skal hun ha på seg når hun gifter seg? Hvordan ser hun ut? Hva ønsker hun seg av blomster?

• Vis dine ideer /forslag til blomstesmykke på en måte som blir forståelig for bruden
• Lag det planlagte produktet
• Forklar ditt valg av teknikk
• Ta bilde og sett inn i bloggen din sammen med annen informasjon (dokumentasjon)
• Forklar hvorfor du mener ditt produkt er godt å se på og godt å bære/holde
• Gi en begrunnelse for valgt stil                                                              
 • Hva har du dominans i i ditt produkt

Formell vurdering sammen med lærer 


Brudens smykke i forhold til dine valg
Ide og teknisk løsning
Planleggingen
Økonomi og kvalitetsikring
Bruk av digitalt verktøy (kamera, blogg….)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar